برخی مشتریان ما

پخش ویدیو

شرکت صنایع ضابط کوبان با نام اختصاری ضابکو در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید قطعات فلزی با استفاده از روشهای طراحی قالبهای پیشرفته و مرحله ای اتوماتیک (پروگرسیو) در شهرستان شهریار، استان تهران بصورت قانونی تحت شماره ثبتی ۱۲۴۹ فعالیت خودرا آغاز نموده است.

دریافت آخرین اخبار شرکت

عضویت در خبرنامه