شرکت صنایع ضابط کوبان در راستای اهداف کیفی و رضایت مشتریان، مطابق استاندارد های بین المللی دارای گواهینامه ISO9001 و همچنین گواهینامه تخصصی در صنایع خودروسازی IATF از شرکت RINA ایتالیا می‌باشد، که این گواهینامه ها نشان دهنده کیفیت و سیستم بروز این مجموعه می‌باشد.