شرکت صنایع ضابط کوبان مفتخر است با توجه به کیفیت سطح بالای قطعات تولیدی و رعایت استانداردهای جهانی با شرکت‌های خودروسازی و مجموعه سازی داخلی و خارجی و همچنین با توجه به تنوع محصولات تولیدی با شرکت های غیر خودرویی همکاری داشته باشد.