خطا
  • صفحه مورد نظر در دسترس نیست

تماس با ما

 

آدرس شرکت صنایع ضابط کوبان:

شهریار ابتدای بلوار صباشهر جنب کشتارگاه قایم کوی گلها پلاک 8  (کد پستی:3355149933)
تلفن:16-65684015-21-98+
نمابر: 65684017-21-98+

پست الکترونیک:   

پایگاه اینترنتی:       www.zabcoind.com

 

تماس با مدیریت:

استانداردهای دریافتی