مشتريان ما

شرکت ضابکو با مجاهدت و کوششهای پیگیر و شبانه روز پرسنل در حال  حاضر  در بخش تولید بست و خارهای پیچیده خودرو پیشرفت مناسبی را حاصل نموده و از اینرو توانسته است قراردادهای متعددی با مشتریان خود به شرح ذیل منعقد نماید:

 

 • شرکت ایران خودرو دیزل(اپکو)                  www.ikd-co.com
 • گروه صنعتی بهمن موتور    www.bahmangroup.com
 • شرکت مهرکام پارس    www.mehrcampars.com
 • شرکت پلاسکو کار سایپا    www.plascokar.com
 • شرکت دقت خودرو(ایپاکو)    www.ipaco-group.com
 • شرکت اتحادیه    www.ettehadieh-novin.com
 • شركت ایسکرا اتو الکتریک ایران    www.iskraa.net
 • شرکت شاخص صنعت پویا    
 • شرکت پیشرو پلیمر طبرستان    ppt.co.ir
 • شرکت پیشرو پلاستیک کیمیا           www.pishrokimia.com
 • شرکت صبوران پلیمر    www.spco-iran.com
 • شرکت زرفام
 • شرکت برنز
 • شرکت کروز
 • شرکت حدید مبتکران
 • شرکت مجموعه های خودرو مهر
 • شرکت سرد ساز خودرو
 • شرکت مهرخواه
 • شرکت رنگین پلیمر
 • شرکت سام صنعت
 • شرکت تهران فام
 • شرکت مژده وصل شیراز
 • شرکت کابل خودرو سبزوار
 • شرکت اورند پلاستیک
 • و...

 

استانداردهای دریافتی